O Warszawie, dla Warszawy

O Warszawie, dla Warszawy to projekt skierowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z warszawskiego Powiśla. Celem projektu było zaangażowanie młodych ludzi  w poznawanie historii najbliższej okolicy.

W jednej z Powiślańskich szkół zorganizowaliśmy 2 cykle warsztatów: fotograficznych i topograficznych oraz spotkania z varsavianistką, które przybliżyły historię Powiśla. Zwieńczeniem każdego cyklu była interaktywna gra terenowa, ’Powiśle śladami znanych kobiet’, w trakcie której uczestnicy zaangażowali zdobytą wiedzę i umiejętności do tego, aby podróżować po Powiślu i tropić zagadki. W grę włączyli się również wolontariusze ze społeczności lokalnej.

Taki typ poznawania historii, który angażuje i rozwija umiejętności z różnych obszarów sprawia, że młodzi ludzie trwale przyswajają wiedzę o najbliższej rzeczywistości.  A poza tym, dobrze się bawią, co też jest nie bez znaczenia!

Dziękujemy za zaangażowanie w projekt Gimnazjum nr 40 z ZS nr 41 przy ul. Drewnianej w Warszawie.

Projekt trwał od kwietnia do listopada 2016r. W projekcie wzięło udział ponad 80 uczniów.